usługi alpinistyczne
PLEN
Usługi alpinistyczne


Elektrownia Siersza - Czyszczenie IOS

Czyszczenie absorbera IOS. Skuwanie warstwy gipsu ze ścian absorbera.
Pomiary metodą ultradźwiękową grubości blach aborbera i przewodów doprowadzających spaliny.
usługi alpinistyczne usługi alpinistyczne usługi alpinistyczne

Usługi alpinistyczne

HIMALPRO - nasza specjalizacja: usługi wysokościowe technikami alpinistycznymi - malowanie kominów, malowanie budynków, instalacje odgromowe, uszczelnianie dylatacji, ekspertyzy, odśnieżanie dachów płaskich.

Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne
HIMAL PRO - prace i usługi alpinistyczne i wysokościowe - © 2008-2022 - designed by visualnet.pl & bonadi.pl