usługi alpinistyczne
PLEN
Usługi alpinistyczneEkspertyzy

Na każdym właścicielu oraz zarządcy obiektu budowlanego, jak np. kominów przemysłowych, silosów, konstrukcji stalowych itp. ciąży obowiązek przeglądów technicznych i utrzymania należytego stanu technicznego. Firma Himal Pro świadczy usługi w zakresie:

 

  • Przeprowadzania szczegółowych oględzin i badań makroskopowych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych komina wraz z pełną inwentaryzacją istniejących uszkodzeń (tj. pęknięć, rys, ubytków itp.).
  • Przeprowadzania szczegółowych oględzin elementów konstrukcji stalowych wyposażenia komina (drabiny wyjściowe, galerie, obręcze itp.) wraz z inwentaryzacją ewentualnych uszkodzeń czy usterek wraz z oceną stopnia korozji;
  • Ocena stanu fundamentów.
  • Analiza wyników oględzin oraz opracowanie systematyki przeprowadzenia szczegółowych badań wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną ( młotek Schmidta) w wytypowanych obszarach powierzchni zewnętrznych komina
  • Wykonanie sprawdzających pomiarów geometrii konstrukcji komina
  • Wykonanie pomiarów pionowości osi trzonu komina metodą pomiarów geodezyjnych.
  • Fotodokumentacja (kamerą lub aparatem cyfrowym)
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne

HIMALPRO - nasza specjalizacja: usługi wysokościowe technikami alpinistycznymi - malowanie kominów, malowanie budynków, instalacje odgromowe, uszczelnianie dylatacji, ekspertyzy, odśnieżanie dachów płaskich.

Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne
HIMAL PRO - prace i usługi alpinistyczne i wysokościowe - © 2008-2024 - designed by visualnet.pl & bonadi.pl