usługi alpinistyczne
PLEN
Usługi alpinistyczne


Działalność firmy HIMAL PRO - usługi wysokosciowe, usługi alpinistyczne, prace wysokościowe

Przedstawiona poniżej oferta nie stanowi całego zakresu naszych usług, dlatego prosimy o pytania dotyczące możliwości współpracy. Na obiektach wysokich i trudno dostępnych prace wysokościowe prowadzone są przy użyciu technik alpinistycznych bez uszkodzeń elewacji i otoczenia obiektów, jakie występują podczas wykonywania robót z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu oraz rusztowań. Zapewniamy również szybszy termin realizacji oraz niższe koszty w porównaniu z technikami tradycyjnymi. Jednocześnie nie utrudniamy działalności w obiektach, na których pracujemy.

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRACY

 

Posiadamy uprawnienia do: montażu, odbiorów technicznych oraz przeglądów rocznych zainstalowanych systemów SÖLL.STOSOWANE TECHNOLOGIE: • Prace remontowo-budowlane

  • Elewacje

   • Malowanie zewnętrzne elewacji, malowanie jednolite i wg wzoru
   • Wysokociśnieniowe mycie wodą oraz środkami chemicznymi, odgrzybianie
   • Wiercenie w elewacjach każdego typu
   • Naprawy tynków
   • Docieplanie trudno dostępnych fragmentów elewacji
   • Olkitowanie - spoinowanie złącz wielkopłytowych
   • Mycie okien i powierzchni szklanych

  • Kominy

   • Czyszczenie wewnętrzne i zewnętrzne
   • Montaż i naprawa oświetlenia
   • Wymiana oświetlenia
   • Zaprawki cementem szybko wiążącym
   • Malowanie technologią Sika

  • Maszty

   • Czyszczenie (ręczne, mechaniczne)
   • Konserwacja masztów antenowych i przekaźnikowych
   • Wymiana i konserwacja odciągów
   • Malowanie

  • Inne

   • Montaż rynien, rur spustowych, pionów wentylacji, kanalizacji, instalacji odgromowych
   • Naprawcze prace betonowe, malarskie i montażowe
   • Wycinanie konstrukcji stalowych i wyburzanie
   • Prace w przestrzeniach zamkniętych - wentylacje, komory, silosy
   • Remonty balkonów i tarasów
   • Montaże elementów budowlanych

 • Reklamy

  Posiadamy opracowane, bezpieczne techniki transportu pionowego i montowania konstrukcji bez użycia dźwigu lub windy zewnętrznej, co może znacznie obniżyć koszty przedsięwzięcia.

  • Montaż reklam typu winyl i siatka na ramach, elewacjach i rusztowaniach
  • Wykonanie i montaż ram nośnych pod nośniki wielkoformatowe
  • Wykonanie i montaż wysięgników oświetlenia
  • Montaż i serwis reklam świetlówkowych

 • Mycie, czyszczenie

  • Mycie powierzchni wszelkiego typu - szklanych, aluminiowych, kamiennych
  • Mycie ciśnieniowe elewacji przed malowaniem wodą oraz środkami chemicznymi
  • Inne

 • Usuwanie nagłych zagrożeń

  • Skuwanie spadających tynków
  • Usuwanie nawisów śnieżnych, lodowych (sopli)
  • Odśnieżanie dachów
  • Usuwanie niebezpiecznych gałęzi

 • Ekspertyzy

  • Przeprowadzenie szczegółowych oględzin i badań makroskopowych powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych komina wraz z pełną inwentaryzacją istniejących uszkodzeń (tj. pęknięć, rys, ubytków itp.).
  • Przeprowadzenie szczegółowych oględzin elementów konstrukcji stalowych wyposażenia komina (drabiny wyjściowe, galerie, obręcze itp.) wraz z inwentaryzacją ewentualnych uszkodzeń czy usterek wraz z oceną stopnia korozji
  • Ocena stanu fundamentów.
  • Analiza wyników oględzin oraz opracowanie systematyki przeprowadzenia szczegółowych badań wytrzymałości betonu metodą sklerometryczną (młotek Schmidta) w wytypowanych obszarach powierzchni zewnętrznych komina
  • Wykonanie sprawdzających pomiarów geometrii konstrukcji komina
  • Wykonanie pomiarów pionowości osi trzonu komina metodą pomiarów geodezyjnych.
  • Fotodokumentacja (kamerą lub aparatem cyfrowym)

 • Zabezpieczenia antykorozyjne Czyszczenie, piaskowanie, odtłuszczanie, malowanie...

  • Kominów stalowych, ceramicznych i żelbetowych
  • Suwnic
  • Silosów i zbiorników
  • Konstrukcji mostów i kładek
  • Rurociągów i estakad
  • Konstrukcji wsporczych dachów
  • Słupów oświetleniowych i wysokiego napięcia
  • asztów antenowych
  • Lin stalowych, odciągów
  • Dachów, rynien i rur spustowych

 • Inne

  • Montaż instalacji odstraszających ptaki, uniemożliwiających gniazdowanie
  • Systemy asekuracyjne
  • Transport pionowy przedmiotów na wysokości
  • Wycinka i pielęgnacja drzew z możliwością bezpiecznego opuszczania gałęzi w miejscach szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia ( cmentarze, parkingi itp.)

Ceny usług wyceniane są indywidualnie, po zapoznaniu się z obiektem

Wystawiamy faktury VAT
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne

HIMALPRO - nasza specjalizacja: usługi wysokościowe technikami alpinistycznymi - malowanie kominów, malowanie budynków, instalacje odgromowe, uszczelnianie dylatacji, ekspertyzy, odśnieżanie dachów płaskich.

Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne
HIMAL PRO - prace i usługi alpinistyczne i wysokościowe - © 2008-2024 - designed by visualnet.pl & bonadi.pl