usługi alpinistyczne
PLEN
Usługi alpinistyczneAspekty prawne - prace wysokościowe

Na każdym właścicielu lub użytkowniku (zarządcy) obiektu budowlanego ciąży prawny obowiązek jego utrzymania w należytym stanie technicznym oraz dokonywania okresowych przeglądów stanu technicznego.

O ile terminy i przedmiot tych przeglądów są ujęte w Prawie Budowlanym, to konkretny zakres badań najczęściej określają przepisy szczegółowe lub normy dotyczące poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych.

Poniżej dla ułatwienia przedstawiamy wyciąg z Prawa Budowlanego i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury ( Dz. U. Nr.130 Poz. 1193 )

Pliki do pobrania umieszczone są w formacie PDF.

 • Informacja o obowiązkach użytkownika lub właściciela obiektu budowlanego (w szczególności komina przemysłowego) w zakresie przeglądów technicznych i utrzymania należytego stanu technicznego.
  Pobierz

 • Zakres ekspertyzy / oceny stanu technicznego na podstawie którego można uzyskać pełną informację o kominie przemysłowym żelbetowym lub ceramicznym.
  Pobierz

 • Zakres ekspertyzy / oceny stanu technicznego na podstawie którego można uzyskać pełną informację o stalowym kominie przemysłowym.
  Pobierz

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie sposobu zgłoszenia oraz oznakowania przeszkód lotniczych
  Pobierz
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne
usługi alpinistyczne

HIMALPRO - nasza specjalizacja: usługi wysokościowe technikami alpinistycznymi - malowanie kominów, malowanie budynków, instalacje odgromowe, uszczelnianie dylatacji, ekspertyzy, odśnieżanie dachów płaskich.

Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne Usługi alpinistyczne
HIMAL PRO - prace i usługi alpinistyczne i wysokościowe - © 2008-2024 - designed by visualnet.pl & bonadi.pl